เป็นเกาะห่างจากแหลมแม่พิมพ์เพียงครึ่งชั่วโมงโดยเรือเร็ว มีขนาดพื้นที่ 131 ไร่ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้กรมประมงจัดทำเป็นโครงการอนุรักษ์พันธ์เต่ทะเล จึงได้จัดตั้งให้มีสถานีอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล เช่น เต่าตะนุ เต่ากระ และเต่ามะเฟือง

โดยท่านสามารถจะชมคอกเต่าทะเลธรรมชาติในทะเลขนาดใหญ่ที่หาดูได้ยากเกาะทะลุอยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์เพียงครึ่งชั่วโมงโดยเรือเร็ว เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างมาก มีนกนางนวลจำนวนมาก และมักเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล

ชายหาดของเกาะทะลุเป็นหาดทรายกว้างและยาว ขาวสวยสะอาด งดงามเป็นอย่างมาก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังโดยรอบ ซึ่งเป็นแหล่งนิยมของนักดำน้ำด้านชายฝั่งตะวันออก

อำเภอแกลง จังหวัดระยองเป็นถิ่นกำเนิดของบิดาของสุนทรภู่ กวีเอกของประเทศไทยสมัยต้น รัตนโกสินทร์ ผู้ประพันธ์วรรณกรรมพระอภัยมณีอันเลื่องชื่อ และวรรณกรรมที่มีชื่ออื่น ๆ

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเป็นที่ระลึกแก่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง ระยะทางแค่เพียง 2 กม. จากหาดแม่พิมพ์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ซึ่งเป็นป่าดงดิบแห่งสุดท้ายของจังหวัดระยอง อยู่ในเขตอำเภอแกลง ห้างจากหาดแม่พิมพ์เพียง 20 กม.

น้ำตกเขาชะเมามีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นวังน้ำสวยงาม ได้แก่ วังหนึ่ง วังมัจฉา วังมราด วังไทรงาม ผากล้วยไม้ ช่วงแดงและหกสาย ที่วังมัจฉามีลักษณะเป็นวังน้ำขนาดใหญ่ มีฝูงปลาผลวงอาศัยอยู่มากมาย ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกเขาชะเมา สำหรับน้ำตกหกสาย ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายนั้นมีความงดงามมาก ในฤดูฝนจะสามารถเห็นน้ำไหลหลากลงมาเป็นสายน้ำหกสายชัดเจน นอกจากนี้ยังมีถ้ำ น้ำตกอื่น ๆ เส้นทางเดินธรรมชาติตามแนวทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) ให้ท่านได้เยี่ยมชม ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ที่ทำการอุทยาน