แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น
ชา - กาแฟ สำหรับ 2 ท่าน

* อัตราค่าห้องพัก
ราคาปกติ 1,350 บาท
ราคาพิเศษ ศุกร์ - เสาร์ 1,050 บาท


แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น
ชา - กาแฟ สำหรับ 2 ท่าน

* อัตราค่าห้องพัก
ราคาปกติ 1,350 บาท
ราคาพิเศษ ศุกร์ - เสาร์ 1,050 บาทแอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น
ชา - กาแฟ สำหรับ 4 ท่าน

* อัตราค่าห้องพัก
ราคาปกติ 2,500บาท
ราคาพิเศษ ศุกร์ - เสาร์ 1,850บาทห้องพักรวม 4 ห้อง ในบ้านชมดาว แอร์ ทีวี ตู้เย็น
ห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จำนวน 2 ห้อง
ห้องพักสำหรับ 12 ท่าน
จำนวน 2 ห้อง

* อัตราค่าห้องพัก
ห้องพักสำหรับ 12 ท่าน
ราคาปกติ 3,000 บาท
ราคาพิเศษ ศุกร์ - เสาร์ 2,500 บาท

ห้องพักสำหรับ 4 ท่าน
ราคาปกติ 1,800 บาท
ราคาพิเศษ ศุกร์ - เสาร์ 1,500 บาท* หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง Low หรือ High Season